tisdag 3 juni 2014

No - Atomer och Periodiska systemet frågor

1
Atomen består av en atomkärna och elektroner som kretsar kring atomkärnan. 
Atomkärnan innehåller protoner och neutroner. Protonerna är plusladdade och neutronerna är neutrala. Atomens vikt utgörs i princip av atomkärnan. Neutronernas uppgift är att hålla ihop protonerna. Elektronerna är minusladdade. I en atom är antalet elektroner exakt lika stort som  antalet protoner i kärnan. 

Kalcium
Atommassa: 40,078 u
Atomradie: 180 (194) pm
Kovalent: radie 174 pm
Kristallstruktur: kubisk ytcentrerad
Densitet: 1,54 g/cm³
Smältpunkt: 839 C (1115 K)
Kokpunkt: 1487 C (1757 K)
Ämnesklass: alkaliska jordartsmetaller
Atomnummer: 20
Elektronegativitet: 1,0
Radioaktiv: Nej
Grupp: 2
Period: 4
Elektronfigruation: 2,8,8,2

Kalcium (i form utav kalksten) har använts minst i 7000 år före Kristus som byggnadsmaterial. Orent kalcium upptäcktes 1808 utav Humprhy Davy som var en brittisk kemist.

Davy hade en elektrokemisk teori, där den kemiska frändskapen som orsak till de kemiska reaktionerna framkallas av den elektriska spänningen. Dessa undersökningar ledde även till upptäckten av alkalimetallerna Natrium och kalcium samt till upptäckten att klor inte var, som man tidigare antagit, en syreförening utan ett grundämne.

1808, Sir Humphrey Davy isolerade kalcium i ett orent tillstånd genom elektrolys av fuktig kalk med en kvicksilverkatod. Den rena metallen har utarbetats av en fransk kemist, Henri Moissan, 1898, genom att värma kalciumjodid med metalliskt natrium.
2
Alkalimetall är det första grundämnet i det periodiska systemets grupp. I gruppen finns det: Francium, Cesium, Rubidium, Kalium, Natrium, Litium och Väte (icke metall). Alla alkalimetallerna i grupp 1 har en valenselektron. Eftersom de har det gör de väldigt reaktiva och de kan nå ädelgasstruktur genom att lämna bort en elektron till ämnen i sin omgivning, och därmed starta en mängd av reaktioner. Eftersom de har väldigt lätt att lämna ifrån sig elektroner kallas de för mycket litet elektronegativa. I gruppen är atomerna mer elektropositiva, snabbare, mer explosiva och med fler ämnen desto längre ner man går i gruppen. De är detta på grund utav de har en större radie, vilket gör att den yttersta elektronen ligger långt ifrån atomkärnan, och därmed har enklare att släppa taget om elektronen. 
3
En grupp i det periodiska systemet är en grupp av atomer som reagerar liknande till varann. I det periodiska systemet finns det 18 olika grupper (i standardversionen). Man delade in atomerna i grupper för att veta vilka som beter sig ungefär likadant. Eftersom de flesta kemiska egenskaperna hos ett grundämne till stor del bestäms av elektronerna i det yttersta elektronskalet, innebär det att ämnena i samma grupp i allmänhet har liknande reaktivitet och elektronegativitet

Det finns 8 perioder och de täcker in alla grundämnena. Ämnena i samma period har liknande atommassa men olika kemiska egenskaper. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar