lördag 14 december 2013

Förbränning av trä i syrgas. (Laboration)

Hypotes: Det kommer bli basiskt.

Material:  Ljus, degeltång, indikator, degellock, träbit, vatten, syrgas, tändstickor, ekolv.

Utförande:  
Fylla ekolven med syrgas. 
Sätta på gummikorken snabbt så inte syre kommer ut. 
Värma träbiten med ett ljus så att den glöder. Lägga ner träbiten i ekolven.
Stätta på degellocket. 
När det slutar brinna plocka upp träbiten. 
Fyll ekolven med 3cm vatten. 
Rör/skaka om. 
Häll i BTB. 
Vilken färg fick det? 

Resultat: Min hypotes stämde inte. Det stod på indikatorn att det blev surt.


Slutsats: Det bildades något surt ämne i ekolven. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar