torsdag 11 oktober 2012


Syfte: Förstå vad en fysikalisk förändring.

Uppgift: Undersöka tenns egenskaper för och efter uppvärmning.

Hypotes: 

Material: tenn, smält degel, tändstickor, brännare, spik, degel lock, smält degel, batteri, lampa och sladar.

 Felkälla: Eftersom smältdegeln inte var ren gjord blev tennbiten mörkare. 

Utförande: 1 tenns egenskaper 
2 smält en bit tenn i smält degeln 
3 häl det smälta tennet i loket 
4 undersök tenns egenskaper.

Resultat:Tenns egenskaper före uppvärmning: Böjbart, Mjukt, silvrigt

Slutsats:Jag hade nästan rätt med min hypotes, Tennet var fortfarande silvrig och det var lätt, men blev lite mindre tänjbart.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar