onsdag 12 september 2012


v.36                          

Laboration-Blandning eller kemisk förening?

Syfte: Lära sig att undersöka ämnen. Förstå vad en kemisk förening är.

Uppgift: Undersöka svavel och järns egenskaper före och efter uppvärmning.

Hypotes:

Material: svavelpulver, järnpulver, 2 bullformar, provrör, spatel, sked

Utförande: 1 Väg upp 2 g järnpulver och 4 g svavelpulver i var sin bullform.
                  2 Undersök svavel och järns egenskaper.
                  3 Häll svavel - och järnpulver i ett provrör.
                  4 Låt svalna 

Resultat: Svavels egenskaper före uppvärmning-gult, hälsovådligt, fast (pulver) inte magnetiskt. Järn- grått, fast (pulver) ,magnetiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar